Duyurular

Kamu Konutları Satışa Çıkarılıyor

KAMU KONUTLARININ SATIŞ İŞLEMLERİNDE;

  • Oturanlara öncelikli satış
  • 4 yıla kadar taksit
  • Peşin satışlarda % 10 indirim
  • KDV’siz ödeme
  • Emlak vergisinden 5 yıl muafiyet
  • Harçsız tapu

İmkanı olduğunu biliyor musunuz?

İletişim Bilgileri : Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

Muharrem TURAN-Milli Emlak Müdürü- Tel : 0466 2121600

Ömer ERSOY-Defterdarlık Uzmanı- Tel : 0466 2121642

Sevim AYDIN’ı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına Uğurladık

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı iken Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğüne Gelir Uzmanı olarak naklen atanan Sevim AYDIN’a İlimiz Defterdarı Zeki AYDOĞAN tarafından plaket verildi. Artvin Defterdarlığı olarak kendisine görev yaptığı süre içerisindeki gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde sağlık mutluluk ve başarılar dileriz.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitim Yapıldı

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemine ilişkin eğitim faaliyetleri kapsamında,  Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü tarafından ödemeleri yapılan  Merkezi Yönetim kapsamındaki Genel Bütçeli idarelerin Harcama Birimlerine, Defterdarımız Sayın Zeki AYDOĞAN ‘ın 27/11/2017 tarih ve 5099 sayılı onayları ile Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü koordinasyonunda,  Artvin Valiliği Çoruh Toplantı  salonunda 30 Kasım 2017 ve 1 Aralık 2017 tarihlerinde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi hakkında bilgilendirme yapmak ve uygulamayı tanıtmak amacıyla eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren ve Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını oluşturan, güncel teknolojilere sahip, entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi tamamlanmış,   test çalışmaları akabinde belirlenen bazı kamu idarelerinde pilot uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu sistemlerin 2018 yılı başı itibariyle Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde kullanılmaya başlanması planlanmaktadır.

Bu yapısal dönüşüm ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkânlara kavuşturulacak ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. Böylece, ıslak imzalı evrakları üzerine kurulu olan kâğıda dayalı işlem süreçlerinin neden olduğu olumsuzluklar giderilmiş olacaktır.

Oluşturulacak yeni altyapı sayesinde mali yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericilerin ihtiyaç duydukları güncel verilere daha hızlı bir şekilde erişilecek, süreç odaklı kurgulanan harcama ve muhasebe sistemiyle mükerrer iş süreçleri ortadan kaldırılacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi ve çeşidi de artırılacaktır.

Eğitime Defterdarlığımıza bağlı tahakkuk dairelerinden Harcama Birimi Yöneticileri ve diğer görevliler olmak üzere toplam 126 kişi katılmış olup, katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Artvin Defterdarlığı

Merkez ve İlçe Birim Müdürleri Çalışma Toplantısı Yapıldı

21/11/2017 tarihinde İlimiz Defterdarı Zeki AYDOĞAN Başkanlığında Valilik GAMER Toplantı Salonunda Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Müdürleri; Muhasebe Müdürü Burhan TURANLI, Milli Emlak Müdürü Muharrem TURAN, Vergi Dairesi Müdürü İsmet KIPIRTI, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürü Cevdet KOÇ, Personel Müdür V. Sevinç ÖZÇELİK, Muhakemat Müdür V. Selçuk ÖZCAN, Gelir Müdür V. Anıl LOKUMCU, Milli Emlak Müdür Yardımcısı Halil CANIGÜR, Arhavi Malmüdürü Elif ÇEPNİ, Hopa Malmüdürü Burhan ARDA, Sarp Gümrük Saymanlık Müdürü Alpay ATASOY, Hopa Vergi Dairesi Müdürü Edip ATEŞ, Ardanuç Malmüdürü Sakine CİNALİOĞLU, Arhavi Vergi Dairesi Müdür V. Alper GÜNDOĞDU, Borçka Malmüdürü V. Hanife DİZDAROĞLU, Murgul Malmüdürü V. Umut Ferhat GÖKBINAR, Yusufeli Malmüdürü V. Mehmet Akif KESKİN ve Şavşat Malmüdürü V. Emre İLHAN ile tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı da Gelir ve Gider Birimlerinin ihtiyaç ve sıkıntıları ele alındı, çözüm önerileri getirildi.

-Milli Emlak İş ve İşlemleri ile ilgili Karadeniz dolgu alanları ile ilgili sorunlar, 2/B ve Tarım arazileri ile ilgili hususlar, KHK’lar kapsamında Hazineye intikal eden taşınır malların durumu, Ecrimisil kullanım bedeli ve kira işlemleri, Balıkçı barınaklarının durumu, Hükümet Konakları ve Kaymakamlık Lojmanlarının durumu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluk alanlarında kalan taşınmazların durumu ile, Ayrıca Tabiat Varlıkları, Özel Çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında bulunan DHTA taşınmazların, kiralama, ecrimisil, ve kullanım dosyalarının Çevre Şehircilik Bakanlığı(Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu) devri konuları görüşüldü.

-Muhasebe İş ve İşlemleri ile ilgili 01/01/2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak Bütünleşik Muhasebe Sistemi ile Kamu alacaklarının(kişi borçları) takibi ve tahsili hakkında görüşüldü.

– Gelir Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü iş ve işlemleri ile ilgili İl genelinde elektronik haciz kota sayılarımız ve bu kota uygulanırken uyulacak usul ve esaslar, İl genelinde yapılacak Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimlerinde uyulacak usul ve esaslar, Malmüdürlüğü mükelleflerinin KDV iade talebinde bulunmaları halinde, 01/12/2017 tarihinden itibaren en yakın veya Defterdarlığımız tarafından uygun görülecek Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredileceği, 6183 Sayılı Kanunun 48. md gereğince yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde Bağlı-Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin yetki sınırları, 2006/3 Tahsilat İç Genelgesi uyarınca Tahsil Güçlüğü Bulunan Alacaklar çalışmasının gerçekleştirilmesi, Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu Basılı Evrakların, BEYS (Basılı Evrak Yönetim Sistemi) üzerinden talep edilmesi gerektiği bildirildi.

 

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

– Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

– Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise hem eski hem yeni nüfus cüzdanının aslı ve üçer adet fotokopisi getirilecektir.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:

– Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği,

– Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

– Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği,

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- Adli Sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

– “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

– Formun alt kısmındaki bölüm Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise formdaki eksik kalan bilgiler eski nüfus cüzdanından bakılarak doldurulacaktır.

7- Mal bildirimi formu 

Mal bildirim formu, ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge

NOT: 

– 4,6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları Artvin Defterdarlığı web sayfamızdan temin edilerek doldurulacaktır.

– Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

– Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

– Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

28.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

      28.VERGİ HAFTASI   AŞAĞIDAKİ ETKİNLİKLERLE  GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

 

 ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULMASI

DEFTERDARLIĞIMIZCA  MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI

SAYIN VALİMİZ ÖMER DOĞANAY’I MAKAMINDA ZİYARET EDİLMESİ

VALİ YARDIMCILARIMIZ  ÖNDER COŞKUN ve ERTUĞRUL ÖRDEK’İN MAKAMLARINDA  ZİYARET EDİLMESİ

DEFTERDARIMIZ İBRAHİM BAYRAKTAR’IN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETİ

DEFTERDARIMIZ İBRAHİM BAYRAKTAR ve BİRİM AMİRLERİNİN  BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARETİ

DEFTERDARIMIZ İBRAHİM BAYRAKTAR ve BİRİM AMİRLERİNİN  ODA BAŞKANLIKLARINA ZİYARETİ

DEFTERDARLIK PERSONELİNCE KIZILAY’A KAN BAĞIŞI

VERGİDE İNDİRİM BİZDEN

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi,
  • 488 sayılı Damga Vergisi,
  • 492 sayılı Harçlar,
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ilgili kanunlara işlenerek “www.gib.gov.tr” mevzuat bölümü güncellenmiştir.

6824 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.